Tuesday, May 11, 2010

WEST BANK STORY - relacja/pokaz zdjęż z Hebronu, 13 maja, Poznan


O sytuacji w Hebronie na Zachodnim Brzegu Jordanu opowiedzą Małgorzata Juszczak
i Michał Gradoń /obserwatorzy w Hebronie w 2008 i 2009 roku/

13 maja 2010, godz. 19.30
Klub Dragon, ul. Zamkowa 3, Poznań
wstęp wolny

W PROGRAMIE:
-          pokaz zdjęć przybliżających sytuację na Zachodnim Brzegu Jordanu
-          krótkie filmy dokumentalne
-          dyskusja z udziałem publiczności

O CO CHODZI:
Zachodni Brzeg, Palestyńskie Terytoria Okupowane, Autonomia Palestyńska, Judea i Samaria - już sama wielość i niejednoznaczność nazw, a wręcz przeciwstawność niektórych, odzwierciedla skomplikowaną sytuację w regionie. Małgorzata Juszczak i Michał Gradoń pracowali na Zachodnim Brzegu przez trzy miesiące jako wolontariusze/obserwatorzy. Przebywali głównie w Hebronie - jednym z najstarszych bliskowschodnich miast, miejscu pochówku Abrahama, które jednocześnie gromadzi największą na terytoriach okupowanych liczbę posterunków kontrolnych (checkpointów), blokad drogowych i innych utrudnień ruchu.

Hebron, którego historia sięga czasów biblijnych to także jedno z największych miast na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, a zarazem obraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego w pigułce. Osiedla izraelskie, nielegalne w świetle prawa międzynarodowego (IV Konwencja Genewska), znajdują się tu w sercu palestyńskiego miasta. Jest to jedyny taki przypadek na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) jest ekumenicznym programem powołanym przez Światową Radę Kościołów. Jego misją jest wspieranie lokalnych i międzynarodowych działań na rzecz zakończenia okupacji oraz sprawiedliwego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie opartego na prawie międzynarodowym.

Organizatorzy spróbują w trakcie prezentacji połączyć się z lokalnymi działaczami pokojowymi z Hebronu.

Grafika: Cesar Puebla

No comments:

Post a Comment